Ceremonier

Ceremonier har alltid använts för att hylla något speciellt i livet så som födelse, kärlek eller döden. Även t.ex. förändringar så som puberteten, årstiderna har hyllats på många platser runt om i världen.

 

Vi har ett naturligt behov av traditioner och ceremonier för att skapa gemenskap och högtid. Fler och fler idag efterfrågar högtidliga ceremonier och andra alternativ till kyrkan, där man själv formar sin ceremoni efter sina önskemål och värderingar. Det kan vara människor utan religiös tro som vill ha andra budskap i ceremonin, eller de som bara vill ha ytterst få religiösa inslag. Jag erbjuder högtider och ceremonier under ärliga och värdiga former. Även människor som är medlem i svenska kyrkan eller annat trossamfund kan välja en personlig ceremoni genom mig. Jag utför unika kärleksfulla ceremonier från mitt hjärta tillsammans med er och era önskemål.

 

 

Ceremonier är en hyllning till livet,
till kärleken.