Homeopati

Klassisk homepati är en medicinsk holistisk behandlingsform. Ordet homeopati kommer från grekiskans två ord, homoisos, som betyder lika/liknande och pathos, som betyder lidande. Homeopati är en behandlingsform som utgår ifrån och tar hänsyn till Hela människan. De homeopatiska läkemedlen stärker immunförsvaret och tar bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symtomen. En homeopatisk behandling sker enligt principen”similia similibus curentur” eller ”liknande botar liknande”. Innebörden är att ett ämne som kan ge sjukdomssymtom hos en frisk människa kan bota dessa hos en sjuk människa. En homeopat behandlar de flesta sjukdomar; akuta, kroniska, fysiska eller psykiska.

 

De homeopatiska läkemedlen stimulerar och hjälper kroppens egna läkande krafter. Efter en noggrann anamnes av klientens fysiska samt emotionella symtom ordinerad endast ett homeopatisk läkemedel som tar hänsyn till Hela människan.  

 

Jag har lång erfarenhet som homeopat och det är viktigt att förstå att om man önskar bli friskare/botad, så krävs det att man tar sitt fulla ansvar som människa för sin läkning av kropp och själ. Vår uppgift tillsammans, förutom behandlingen är också att se och förstå vad som påverkat/påverkar din hälsa negativt.  

 

 

 

"Homeopati botar procentuellt ett större antal fall än någon annan terapeutisk metod, och är utan tvivel säkrare, mera ekonomisk och den mest kompletta medicinska vetenskapen."

                                              Mahatma Gandhi