Mindfulness

Mindfulness handlar om ett uppvaknande, att leva i balans och harmoni med sig själv och sin omvärld.

 

I Mindfulness utforskar man vem jag egentligen är bortom den fysiska formen, inte genom intellektet utan genom direkt upplevande i nuet. Vad är det i mig som är medveten om att jag just nu upplever t.ex. glädje eller sorg?

 

Mindfulness går ut på att lära sig på djupet att förstå vem jag är och att uppskatta rikedomen i alla livets ögonblick. Att hitta acceptansen i det som är just nu och förhålla sig till det. Det är egentligen inte en metod, utan snarare ett förhållningssätt till livet och till sig själv.

 

Att bli medveten om tankar, känslor, fysisk förnimmelse, impulsen att agera och att möta och hantera det medvetet. Detta i motsats till att vi funderar på det som varit eller längtar till framtiden. Oftast lever vi i dåtid och framtid större delen av vårt liv utan att vara riktigt medvetna om det. Vi låter livet passera istället för att leva i och med livet, medans det passerar.

 

 

Mindfulness är forskningsbaserat

 

Runt om i världen bedrivs det forskning kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter visar bland annat att mindfulnessträning ger minskad stress, minskad oro, bättre sömn, minskat lidande, ökad förmåga att hantera smärta och ökad livskvalitet. Träningen ger också ökat fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga.

 

Forskningen visar bland annat träning förbättrar arbetsminnet som bland annat är viktigt för vår uppmärksamhet och för känslomässig balans. Träning bidrar också till att synkronisera hjärnans olika delar så att vi använder vår hjärna på ett mer optimalt sätt.

 

 

"Att vara mindful är att vara medvetet

närvarande, att leva uppmärksamt i nuet."